Karmanova, O., & Loo, E. van. (2016). Interculturele competentie in de taalles: Een korte lessenserie Russisch. Levende Talen Magazine, 103(5), 22–27. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1588