Gool, C. van. (2016). Ons Onderwijs2032: Niet minder- maar meertalig. Levende Talen Magazine, 103(5), 44. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1595