Otten, M. (2016). Havo 2-leerlingen recenseren en promoten nieuwe boeken: Echte boeken en een echte schrijfster – het werkt!. Levende Talen Magazine, 103(6), 16–19. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1598