Veen, R. van. (2016). Nieuwe boeken voor het nieuwe schooljaar: Een wonderschoon liefdesverhaal en een actuele jeugdroman. Levende Talen Magazine, 103(6), 31. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1600