Rijt, J. van. (2016). De meerwaarde van valentie als taalkundig concept binnen het grammaticaonderwijs: Meer grip op taalkundige structuren. Levende Talen Magazine, 103(7), 6–10. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1609