Leeuw, B. van der, & Meestringa, T. (2016). Kennis over taal bij Nederlands: Wie heeft Bello gezien?. Levende Talen Magazine, 103(7), 12–19. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1610