Jong, J. de. (2012). Niet al te Bijbelvaste Hoog- en Klaagliederen. Levende Talen Magazine, 99(2), 32–33. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/162