Moeken, N., Kuiken, F., & Welie, C. (2016). Samen werken aan een betere leesvaardigheid: Een vakoverstijgende aanpak voor samenwerkend lezen in het voortgezet onderwijs. Levende Talen Magazine, 103(8), 18–22. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1638