Overman, E., & Thomassen, B. (2016). Bijzondere boeken en film over bijzondere kinderen. Levende Talen Magazine, 103(8), 28–29. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1640