Bruijn, T. de, Coppen, P.-A., Snel, B., Timmermans, M., Walinski, R., & Wassenberg, N. (2016). Grammatica 2.0: ‘Waarom heeft niemand ons dat eerder op deze manier verteld?’. Levende Talen Magazine, 103(7), 45–47. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1649