Tammenga-Helmantel, M., Maijala, M., & Donker, E. (2017). Talige en culture variëteit – Betekenisvol en uitdagend vreemdetalenonderwijs: Een analyse van Nederlandse en Finse leergangen Duits. Levende Talen Magazine, 104(1), 16–21. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1656