Ravesloot, C., Stevelmans, P., Corda, A., Kok, E., & Tammenga-Helmantel, M. (2017). Landelijke Studiedag Levende Talen 2016: ‘Dat er met liefde wordt nagedacht over het belangrijkste beroep ter wereld’. Levende Talen Magazine, 104(1), 42–46. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1664