Jongbloed-Faber, L. (2017). Meertalig whatsappen: Het taalgebruik van Friese jongeren op sociale media. Levende Talen Magazine, 104(2), 24–28. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1668