Jong, G. de. (2017). Onlinecolleges voor taal-leren: Digitaal en in eigen tempo studeren. Levende Talen Magazine, 104(4), 24–27. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1694