Thomassen, B. (2017). Grens tussen werkelijkheid en fantasie. Levende Talen Magazine, 104(4), 40–41. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1699