Overman, E. (2017). The Hate U Give: Opdat wij niet vergeten. Levende Talen Magazine, 104(5), 34–35. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1705