Hopmans, P. (2017). Woorden leren omschrijven in een vreemde taal met Smoezen. Levende Talen Magazine, 104(5), 36–37. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1706