Richters, J. (2017). Onderwijs 2032: waar staan we nu?. Levende Talen Magazine, 104(5), 45. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1710