Eunen, K. van. (2017). De ouwetjes doen het nog best; Niet te versmaden spullen uit de oude ICT-doos. Levende Talen Magazine, 104(6), 40–41. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1718