Jong, J. de. (2017). De stad is een worsteling. Levende Talen Magazine, 104(6), 44–45. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1719