Veen, R. van. (2017). Fantasierijke en levensechte verhalen; Fantasierijke en levensechte verhalen. Levende Talen Magazine, 104(7), 32–33. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1729