Wit, M. de. (2017). Lezen doe je met elkaar: Leeskringen en groepsmondelingen. Levende Talen Magazine, 104(8), 4–9. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1741