Rosenmöller, P. (2017). Maatwerk, voorbij de hype. Levende Talen Magazine, 104(8), 24–27. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1744