Veen, R. van. (2018). Oorlog, scrabble en een wonderkind: Mooie verhalen voor jongeren in de onderbouw. Levende Talen Magazine, 105(2), 32–33. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1772