Jong, J. de. (2018). Stervende meisjes en de muts van Mobutu. Levende Talen Magazine, 105(2), 36–37. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1774