Hotje, S. (2018). Duits: Best een leuk vak. Levende Talen Magazine, 105(2), 42–43. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1776