Richters, J. (2018). Richting geven aan nieuwe curricula Nederlands en mvt. Levende Talen Magazine, 105(3), 52. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1790