Kwakernaak, E. (2011). Schoolboeken en kwaliteit van het vreemdetalenonderwijs. Levende Talen Magazine, 98(6), 4–8. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/18