Voogel, M. (2018). Manifest Buurtalen vraagt om ruimte voor onderwijs Frans en Duits. Levende Talen Magazine, 105(4), 16–20. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1800