Veen, R. van. (2018). Hier is… Adriaan van Dis: Een ontmoeting met een groot schrijver. Levende Talen Magazine, 105(4), 30–31. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1802