Vrind, E. de. (2018). De SpeakTeach-didactiek. Levende Talen Magazine, 105(special), 10–15. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1808