Coppen, P.-A., & Witte, T. (2018). Vakdidactisch onderzoek bij het schoolvak Nederlands als brug tussen discipline en praktijk. Levende Talen Magazine, 105(special), 44–45. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1816