Lehrner-te Lindert, E. (2018). Leesvaardigheid met literatuur: Een Duits jeugdboek in de onderbouw. Levende Talen Magazine, 105(special), 52–57. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1818