Batenburg, E. van, & Groeneveld, A. (2018). Durf te spreken! Hoe bevorder je de gespreksvaardigheid van leerlingen in onvoorspelbare situaties?. Levende Talen Magazine, 105(special), 58–63. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1819