Rijlaarsdam, G., & Janssen, T. (2018). Vakdidactisch onderzoek: Over nut, noodzaak en mogelijkheden. Levende Talen Magazine, 105(special), 64–65. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1820