Smit, N., & Dijk, M. van. (2018). Horen, zien en vragen: Op zoek naar rijke talige interactie in de les Engels. Levende Talen Magazine, 105(special), 78–81. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1823