Jong, J. de. (2018). Leesbare gedichten voor historici. Levende Talen Magazine, 105(5), 34–35. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1832