Dera, J. (2018). Productief omgaan met interpretatieverschillen in het poëzieonderwijs. Levende Talen Magazine, 105(6), 4–8. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1844