Voogel, M. (2018). Voortschrijdend waarderen in schoolland. Levende Talen Magazine, 105(6), 40–41. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1851