Jong, J. de. (2018). Camperts mijmeringen bij (g)een afscheid. Levende Talen Magazine, 105(7), 30–31. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1860