Bunt, J. (2019). ’t Es nog al nie na de wuppe: Een voorbeeld van geïntegreerde lees- en schrijflessen over taalvariatie. Levende Talen Magazine, 106(1), 10–17. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1878