Veen, R. van. (2019). Toegankelijke verhalen voor lezers van veertien jaar en ouder in het vmbo. Levende Talen Magazine, 106(1), 34–35. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1881