Jong, J. de. (2019). Zwijgen om het onzegbare te zeggen. Levende Talen Magazine, 106(1), 36–37. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1882