Bruijn, R., & Roi, H. la. (2019). Duolingo als slimme assistent. Levende Talen Magazine, 106(1), 39. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1883