Wentzel, K. (2019). Leesvaardigheid: waarom blijven we doen wat we doen?. Levende Talen Magazine, 106(3), 51–52. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1915