Veen, R. van. (2019). In de man zit nog een jongen: Niets verhullend, indrukwekkend portret van Willem Wilmink. Levende Talen Magazine, 106(3), 53–54. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1916