Veen, R. van. (2019). Klassieke hervertellingen en beeldromans: De kracht van de verhalen van Homerus en de graphic novel. Levende Talen Magazine, 106(4), 32–33. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1931