Jong, J. de. (2019). Spannende gedichten voor bèta’s. Levende Talen Magazine, 106(4), 34–35. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1932