Veen, R. van. (2019). Publiekslievelingen: Nieuwe verhalen van drie veelgelezen en bekroonde Nederlandse schrijvers. Levende Talen Magazine, 106(5), 34–35. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1948