Koster, G. (2019). Drie prachtige romans die een tijdsbeeld geven van nu en het recente verleden. Levende Talen Magazine, 106(5), 37. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1949